Μια κάτοψη

Θα προσθέσω φωτιστικά διακόπτες

προσθέτω και τις γραμμές

 

Παραδείγματα για

   
Μονογραμμικό πίνακα 1 γραμμή φωτισμός Σύμβολο χρήστη
     
Αντιγραφή σχεδίου Σχέδιο σε επίπεδα Αντιστοίχιση σύμβολου χρήστη σε πλήκτρο
     
     
Για τη καλύτερη απόδοση ρυθμίστε σε ανάλυση 1024 Χ 768

Τη σελίδα έχουν επισκεφτεί 

  από την 01/01/2007