Το σχεδιαστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έτοιμα σύμβολα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα σχέδια σας

Τα σύμβολα είναι ανυσματικά, που σημαίνει ότι το μέγεθος τους αλλάζει ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχεδίου

   

Εκτός από τα σύμβολα που περιέχει το πρόγραμμα ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει τα δικά του, να

τα φυλάξει και να τα χρησιμοποιήσει αργότερα σε άλλα σχέδια

 

Τη σελίδα έχουν επισκεφτεί   από την 01/01/2007