Εκτύπωση σε πολλαπλές σελίδες

Το πρόβλημα στην εκτύπωση

Οι εκτυπώσεις του προγράμματος γίνονται σε δύο μεγέθη

Το μονογραμμικό πίνακα τον τυπώνουμε στο μιλιμετρέ χαρτί της αίτησης και το σχέδιο της κάτοψης σε μια σελίδα Α4 Υπάρχουν σχέδια τόσο μονογραμμικά όσο και κατόψεις που για να χωρέσουν  στη σελίδα Α4 πρέπει να τις μικρύνομε.  Συχνά η σμίκρυνση είναι τόση ώστε το σχέδιο δεν μπορεί να είναι  ευδιάκριτο.

Οι εκτυπωτές που χρησιμοποιούμε έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν σε σελίδες το πολύ μέχρι διάσταση Α4.

 

Η λύση στο πρόβλημα

Αφού ο εκτυπωτής δεν μπορεί να τυπώσει σε μεγαλύτερο χαρτί, μπορούμε να τυπώσουμε το σχέδιο σε περισσότερες σελίδες. Κάθε σελίδα θα περιέχει και ένα κομμάτι του σχεδίου ώστε όταν κολληθούν οι σελίδες θα έχομε μια μεγάλη σελίδα και το σχέδιο σε μεγέθυνση.

 

Δείτε παρακάτω σε φωτο πώς γίνεται αυτό

 

Από το μενού Αρχείο επιλέξετε την Εκτύπωση σε πολλαπλές σελίδες.

 Στο μονογραμμικό σχέδιο έχει γίνει σμίκρυνση για να χωρέσει στη σελίδα. Μπορούμε να το τυπώσομε σε οριζόντια σελίδα ώστε να είναι μεγαλύτερο

Το σχέδιο τώρα είναι καλύτερο!

   

Αν θέλομε να κόψομε σε σελίδες Α4 τότε στην επιλογή μεγέθυνση βάζομε πόσες φορές το θέλομε μεγαλύτερο

Έστω ότι θέλομε Χ3, το πρόγραμμα θα παράγει τις παρακάτω σελίδες

 

Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3
Τυπώνοντας και συναρμολογώντας τις σελίδες θα έχομε ως αποτέλεσμα  μια σελίδα με διαστάσεις  63cm X 30cm