Πώς θα ρυθμίσετε το χρόνο στο κερματοδέκτη

 

Στο πίσω μέρος του χρονόμετρου υπάρχει μια συστοιχία από μικροδιακόπτες (dip switch), αριθμούνται από το 1 έως το 4. Στη μια πλευρά υπάρχει η ένδειξη ΟΝ

οι μικροδιακόπτες ακολουθούν το διάδικο σύστημα με ενεργή την κατάσταση OFF

Ανάλογα με την θέση τους καθορίζεται και η αξία του βασικού νομίσματος. Το βασικό νόμισμα είναι τα 50 λεπτά.

Ανεξάρτητα  αν έχετε ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει το κέρμα των 50λεπτών, ο κερματοδέκτης κάθε νόμισμα που δέχεται το μετατρέπει σε αξία των 50λεπτών.

Αν για παράδειγμα ρίξετε 1€ ο κερματοδέκτης θα το μετατρέψει σε 2χ50λεπτα.

 

Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση του χρόνου ανά 50λετπο καλό είναι αν έχετε απενεργοποιήσει το κερμάτων 50λεπτών να το ενεργοποιήσετε.

Ο χρόνος ανά κέρμα ισούται με την αξία που δίνει η θέση των μικροδιακοπτών επί το πολλαπλασιαστή.

Ο πολλαπλασιαστής είναι ένα αριθμός συνήθως το 3 

 

Πως θα βρείτε το πολλαπλασιαστή

  • Από το πίνακα στο τέλος στης σελίδας βρείτε την αξία που δίνει η θέση των μικροδιακοπτών.

  • Ρίξετε ένα κέρμα των 50λεπτων

  • Το αποτέλεσμα της οθόνης διαιρέστε το με την αξία των μικροδιακοπτών, και θα έχετε το πολλαπλασιαστή

 

Ο πολλαπλασιαστής μπορεί να αλλάξει μόνο αντικαθιστώντας το τσιπ με ένα που περιέχει τον επιθυμητό πολλαπλασιαστή.

 

Είναι κατανοητό ότι αφού ο πολλαπλασιαστής είναι το π.χ 3 ορισμένες τιμές του χρόνου δεν μπορούν να επιτευχθούν, όπως το 17 ή το 16 κτλ.

Συνήθως είναι το 3 ή το 5 γιατί με αυτά μπορείτε να επιτύχετε τιμές 15,30 κτλ λεπτά

Κατά την παραγγελία σας μπορείτε να ζητήσετε να έχει ή όχι πολλαπλασιαστή ή να ορίσετε το δικό σας.

 

Πως θα ορίσετε νέο χρόνο ανά 50λεπτο

Έστω ότι ο κερματοδέκτης είναι ορισμένος στο 50λεπτο να δίνει χρόνο 15 λεπτά και ο πολλαπλασιαστής είναι το 5

η θέση που έχουν οι διακόπτες είναι όπως φαίνετε στο πίνακα στη γραμμή 4 που (αξία τρία) Χ5=15λεπτά

Τώρα θέλομε να το αλλάξομε σε 10 λεπτά το 50λεπτο.

Άρα  λεπτά /πολλαπλασιαστή= αξία που πρέπει να έχουν οι μικοροδιακόπτες

10/5=2 ή

ON OFF ON ON 2

 

Πίνακας με θέσης και αξία των μικροδιακοπτών

γραμμή sw1 sw2 sw3 sw4 αξία
1 ON ON ON ON 0
2 OFF ON ON ON 1
3 ON OFF ON ON 2
4 OFF OFF ON ON 3
5 ON ON OFF ON 4
6 OFF ON OFF ON 5
7 ON OFF OFF ON 6
8 OFF OFF OFF ON 7
9 ON ON ON OFF 8
10 OFF ON ON OFF 9
11 ON OFF ON OFF 10
12 OFF OFF ON OFF 11
13 ON ON OFF OFF 12
14 OFF ON OFF OFF 13
15 ON OFF OFF OFF 14
16 OFF OFF OFF OFF 15

 

 
 

Δείτε σχετικά

 

Κερματοδέκτης για υπολογιστή . Κάντε κλικ εδώ

Πρόγραμμα με κερματοδέκτη για Server και τερματικά. Κάντε κλικ εδώ

Πρόγραμμα με καρτοδέκτη και επαναφορτιζόμενες κάρτες. Κάντε κλικ εδώ

Πρόγραμμα που κλειδώνει την οθόνη - πληκτρολόγιο - ποντίκι με κωδικό. Κάντε κλικ εδώ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kalarakis.com

 και στο τηλέφωνο 0030 2810283647 - 6936651125